Nationale Hypotheek Garantie

Nationale Hypotheek Garantie

Veilig en voordelig, dat is NHG!

Voor de meeste mensen is de aankoop van een woning de grootste investering van hun leven. Een hypotheek betekent een financiële verplichting voor de aankomende tientallen jaren. Naast de kosten is het daarom belangrijk om ook rekening te houden met eventuele risico's.

Wat gebeurt er bijvoorbeeld wanneer u werkloos of arbeidsongeschikt raakt of wanneer uw relatie onverhoopt wordt beëindigd? Een forse terugval van het inkomen is in dergelijke gevallen niet uit te sluiten en kan zelfs leiden tot gedwongen verkoop van uw woning.

Gelukkig kunt u de financiële gevolgen van dergelijke omstandigheden beperken met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Naast de zekerheid krijgt u met NHG ook nog eens een korting op de hypotheekrente. Veilig en voordelig, dat is NHG!

Hoe werkt NHG?

Heeft u uw woning verkocht en blijft er een restschuld over? Dan dient uw bank hiervoor een zogenaamde verliesdeclaratie in bij NHG. Vervolgens beoordelen wij of u er alles aan heeft gedaan om het verlies zo veel mogelijk te beperken en/of verkoop te voorkomen. Is dit het geval? Dan wordt het resterende bedrag kwijtgescholden en kunt u met een schone lei beginnen.

De maximale hypotheek met NHG bedraagt per 1 juli 2015 € 245.000. (en in juli 2016 naar € 225.000).

Restschuld meefinancieren met NHG

Per 1 januari 2014 kun je een restschuld meefinancieren met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Een belangrijke maatregel omdat je tot nu toe niet in aanmerking kwam voor NHG als je de restschuld mee wilde financiering in de hypotheek van een nieuwe woning. Doordat veel huizen ‘onder water staan’ zitten veel mensen met een restschuld. Als je voldoende inkomen hebt, kun je die nu meefinancieren met NHG. Tenminste, als geldverstrekkers hiertoe bereid zijn. NHG biedt nu wel deze mogelijkheid maar het zijn de geldverstrekkers die uiteindelijk moeten beslissen of zij dat ook willen.

Er gelden wel voorwaarden om in aanmerking te komen voor het meefinancieren van de restschuld. Zo moet de huidige hypotheek met NHG zijn verstrekt. Een andere voorwaarde is dat er geen beroep gedaan is op de NHG garantieregeling. De geldverstrekker mag dus geen verliesdeclaratie ingediend hebben bij NHG. De nieuwe hypotheek moet binnen een jaar worden aangegaan na verkoop van de oude woning.

Het inkomen van de huiseigenaren moet voldoende zijn om de totale hypotheeklasten te dragen. En er geldt een extra eis voor de looptijd van de hypotheek. Het gedeelte van de lening dat betrekking heeft op de restschuld moet op de kortst mogelijke periode volledig worden afgelost. Waarbij het uitgangspunt is wat volgens de normen van NHG maximaal de maandlasten mogen zijn op basis van het inkomen.