Privacy Policy

Bescherming persoonsgegevens

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor toezending van de nieuwsbrief en  relevante informatie.

Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt beschouwd als een essentiële voorwaarde voor een menswaardig bestaan en als een van de grondslagen van onze rechtsorde. Eenieder heeft recht op bescherming tegen de ongebreidelde vergaring, bewerking en verspreiding van zijn persoonsgegevens.

Wij onderschrijven bovenstaande stelling van het College Bescherming Persoonsgegevens, verantwoordelijk voor onafhankelijke naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt. Wij gebruiken de door u verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten tussen u en ons.
  • Voor productontwikkeling en het verkrijgen van informatie voor optimalisering van onze dienstverlening (bijvoorbeeld bij wijzigingen van onze website);
  • Wij  werken wel met Google analytics, maar uw IP-adres wordt gemaskeerd, er er is een verwerkingsovereenkomst getekend met Google er wordt ook geen data  doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten
  • Ter voorkoming, bestrijding en afhandeling van fraude.

Voor relaties waarvoor wij producten beheren zoals de Hypotheek of verzekeringen of andere financiële producten:

  • Hiervoor zijn wij onder de WFT gehouden om de gegevens te bewaren, zodat wij ze kunnen inzien wanneer nodig.
  • Wij communiceren deze gegevens alleen met de noodzakelijke instanties (denk aan de Hypotheekverstrekker).

Indien wij persoonsgegevens verwerken ten einde u te interesseren voor onze producten en diensten, kunt u hiertegen te allen tijde kosteloos verzet aantekenen. Wij zullen deze verwerking dan terstond beëindigen. Uw verzoeken en verzet dient u te sturen aan: contactpagina.

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.